Kloakseparering

Mange gamle kloakker er anlagt som systemer, hvor både regnvand og alle former for spildevand samles i en ledning.

Dette har flere ulemper, deriblandt at spildevandet ledes direkte ud i fjorde eller vandløb, hvis det regner meget, og der ikke er plads til vandet.

Vi kan foretage en separering, så regnvandet får sin egen ledning.